OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ชาหญ้าหวาน.jpg
ชาหญ้าหวาน
ผักกุ้ยฉ่ายขาว.jpg
ผักกุ้ยฉ่ายขาว
แจ่วบอง.jpg
แจ่วบอง
ส้มวัว.jpg
ส้มวัว
เสื่อกกแปรรูป.jpg
เสื่อกกแปรรูป
น้ำพริกกุ้งเผา.jpg
น้ำพริกกุ้งเผา
กระเป๋าจากกก.jpg
กระเป๋าจากกก
พวงกุญแจจากกก.jpg
พวงกุญแจจากกก
แจกันจากกก.jpg
แจกันจากกก
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ