OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ปลาส้ม.jpg
ปลาส้ม
ลอดช่อง.jpg
ลอดช่อง
ขนมไทยโบราณ.jpg
ขนมไทยโบราณ
ขนมพื้นบ้าน (นางเล็ด).jpg
ขนมพื้นบ้าน (นางเล็ด)
บั้งไฟจำลอง.jpg
บั้งไฟจำลอง
ขนมไทย.jpg
ขนมไทย
หมูแดดเดียว.jpg
หมูแดดเดียว
แคปหมู.jpg
แคปหมู
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า
เสื้อยืดสกรีนลาย.jpg
เสื้อยืดสกรีนลาย