OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

เห็ดแปรรูป.jpg
เห็ดแปรรูป
ปลาร้าทรงเครื่อง.jpg
ปลาร้าทรงเครื่อง
หน่อไม้แปรรูป.jpg
หน่อไม้แปรรูป
แชมพูสมุนไพร.jpg
แชมพูสมุนไพร
กระเป๋าชำร่วย.jpg
กระเป๋าชำร่วย
ขนมดอกจอก.jpg
ขนมดอกจอก
พวงกุญแจหมอนขิด.jpg
พวงกุญแจหมอนขิด
กระเป๋าลายขิด.jpg
กระเป๋าลายขิด
หมอนรูปหัวใจเล็ก.jpg
หมอนรูปหัวใจเล็ก
กระติ๊บข้าวเล็ก.jpg
กระติ๊บข้าวเล็ก