OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ปลาร้าหมักข้าวคั่วแห้ง.jpg
ปลาร้าหมักข้าวคั่วแห้ง
ข้าวอินทรีย์.jpg
ข้าวอินทรีย์
น้ำพริกแจ่วบอง.jpg
น้ำพริกแจ่วบอง
พวงกุญแจเรือโบราณ.jpg
พวงกุญแจเรือโบราณ
หมอนถ่านไม้ไผ่ 1000 องศา.jpg
หมอนถ่านไม้ไผ่ 1000 องศา