OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ข้าวหอมมะลิ.jpg
ข้าวหอมมะลิ
กะหรี่ปั๊ป.jpg
กะหรี่ปั๊ป
กล้วยฉาบ.jpg
กล้วยฉาบ
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า