OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

แจ่วบองสมุนไพร.jpg
แจ่วบองสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร.jpg
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร
ผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่.jpg
ผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่
ผ้าถักโครเชต์.jpg
ผ้าถักโครเชต์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี.jpg
เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี