OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ข้าวโป่ง.jpg
ข้าวโป่ง
พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า).jpg
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า)
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า
เสื้อยืดสกรีนดีๆ.jpg
เสื้อยืดสกรีนดีๆ