OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า).jpg
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า)
ตะกร้าไม้ไผ่.jpg
ตะกร้าไม้ไผ่
ผ้าสไบ (ลายตาม่อง).jpg
ผ้าสไบ (ลายตาม่อง)
ผ้ามัดหมี่.jpg
ผ้ามัดหมี่
ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ.jpg
ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ