OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

มาลัยจากผ้า.jpg
มาลัยจากผ้า
ผ้าเช็ดมือ.jpg
ผ้าเช็ดมือ
พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า).jpg
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าผ้า)
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ