OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ขนมทองม้วน.jpg
ขนมทองม้วน
ข้าวอินทรีย์.jpg
ข้าวอินทรีย์
พวงกุญแจผ้า.jpg
พวงกุญแจผ้า
เสื่อกกแปรรูป.jpg
เสื่อกกแปรรูป
เสื้อผ้าสำเร็จรูป.jpg
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ย่ามสะพาย.jpg
ย่ามสะพาย
กระเป๋าหูรูด.jpg
กระเป๋าหูรูด
กระเป๋าผ้าลายขิด.jpg
กระเป๋าผ้าลายขิด
พวงกุญแจผ้าขาวม้า.jpg
พวงกุญแจผ้าขาวม้า
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
พวงกุญแจดาว.jpg
พวงกุญแจดาว
ข้องเล็ก.jpg
ข้องเล็ก
แย้เล็กแกะสลักไม้.jpg
แย้เล็กแกะสลักไม้
ผ้าพันคอลายขิด.jpg
ผ้าพันคอลายขิด
เสื้อเชิ้ตแปรรูป.jpg
เสื้อเชิ้ตแปรรูป