OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ข้าวอินทรีย์.jpg
ข้าวอินทรีย์
พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
กระเป๋าลายผ้าขาวม้า.jpg
กระเป๋าลายผ้าขาวม้า
กระเป๋าซองกาแฟ.jpg
กระเป๋าซองกาแฟ
เสื้อยืด.jpg
เสื้อยืด
พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
ย่ามแปรรูปจากผ้า.jpg
ย่ามแปรรูปจากผ้า
เสื่อกก.jpg
เสื่อกก
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
เสื้อยืด.jpg
เสื้อยืด