OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

กระเป๋า.jpg
กระเป๋า
ชุดถ้วยกาแฟจากไม้ไผ่.jpg
ชุดถ้วยกาแฟจากไม้ไผ่
ภาพประดิษฐ์จากเศษวัสดุ.jpg
ภาพประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ผ้าคลุมไหล่.jpg
ผ้าคลุมไหล่
เสื้อ.jpg
เสื้อ