OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

กระเป๋าผ้า (แบบสายรัด).jpg
กระเป๋าผ้า (แบบสายรัด)
ที่รองจาน.jpg
ที่รองจาน
พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า