OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

มาลัยข้าวตอกจิ๋ว.jpg
มาลัยข้าวตอกจิ๋ว
กระติ๊บข้าว (หญ้าหังกา).jpg
กระติ๊บข้าว (หญ้าหังกา)
กระเป๋าจากผ้าขาวม้า.jpg
กระเป๋าจากผ้าขาวม้า
หมอนขิด.jpg
หมอนขิด
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ