OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

พวงกุญแจ.jpg
พวงกุญแจ
กระเป๋าผ้า.jpg
กระเป๋าผ้า
กระเป๋าใส่โทรศัพท์.jpg
กระเป๋าใส่โทรศัพท์
เครื่องจักสาน (ไซน้อย).jpg
เครื่องจักสาน (ไซน้อย)
ถาดรองแก้ว.jpg
ถาดรองแก้ว