OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ลูกประคบสมุนไพร.jpg
ลูกประคบสมุนไพร
พิมเสนน้ำ.jpg
พิมเสนน้ำ
ขนมนางเล็ด.jpg
ขนมนางเล็ด
กล้วยฉาบ.jpg
กล้วยฉาบ
ปลาแดดเดียว(แห้งทอดกรอบ).jpg
ปลาแดดเดียว(แห้งทอดกรอบ)