OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

เสื่อกกแปรรูป.jpg
เสื่อกกแปรรูป
กระเป๋าจากกก.jpg
กระเป๋าจากกก
พวงกุญแจจากกก.jpg
พวงกุญแจจากกก
แจกันจากกก.jpg
แจกันจากกก
ผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่.jpg
ผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่
ตะกร้าไม้ไผ่.jpg
ตะกร้าไม้ไผ่
เสื่อกกพับ.jpg
เสื่อกกพับ
กระติ๊บข้าว.jpg
กระติ๊บข้าว
หมวกคาวบอย.jpg
หมวกคาวบอย
ขนมเค้กกล้วยหอม.jpg
ขนมเค้กกล้วยหอม