OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
ผ้าถักโครเชต์.jpg
ผ้าถักโครเชต์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี.jpg
เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี
ผ้าคลุมไหล่.jpg
ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพันคอ.jpg
ผ้าพันคอ
ผ้าสะไบ ลายหอไตร.jpg
ผ้าสะไบ ลายหอไตร
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า
เสื้อยืดสกรีนลาย.jpg
เสื้อยืดสกรีนลาย
ผ้าขาวม้า.jpg
ผ้าขาวม้า
ผ้าไหม.jpg
ผ้าไหม